Kijk, hier word ik nou blij van!

Kijk, hier word ik nou blij van!

53 keer zorgvernieuwing waar zorgprofessionals èn verzekeraars in geloven. 53 initiatieven waar financiële regelruimte benut is. 53 keer zorgvernieuwing die voorheen niet gefinancierd kon worden.
Wist je over de beleidsregel innovatie kleinschalige experimenten (Nza) dat:
aanhaken van zorgorganisaties èn zorgverzekeraars op lopende experimenten mogelijk is.
75% van de experimenten na verloop van tijd structureel en dus duurzaam bekostigd wordt.
naar mate er meer ‘aanhakers’ zijn de kans op structurele bekostiging groter is.

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_309616_22/1/