Gericht op weg
naar de zorg van morgen

De basis voor morgen, leg je vandaag! Veel zorgprofessionals zijn bezig met het verbeteren van hun zorgverlening, met digitale zorg, gepaste zorg of preventie. Op social media zien we dagelijks best practices die goed zijn voor de gezondheid van patiënten en die ook kosten en/of personeel sparen . Dat zijn hoopvolle ontwikkelingen maar telkens weer is het moeilijk om deze vernieuwingen duurzaam te implementeren. Ik heb meer dan 15 jaar ervaring met het aanpassen van bekostiging aan het anders organiseren of innoveren van zorg. Ik ken de kansen en valkuilen. Mijn 3-rader-aanpak draait om synergie tussen zorg verlenen, zorg organiseren en zorg financieren. Als de raderen niet draaien staat alles stil.

Interesse in een implementatiemanager of strategisch advies?

waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg

DE 3-RADER-AANPAK

$

Aanpak voor duurzaam implementeren van zorgvernieuwing

$

Maakt de randvoorwaarden voor implementatie inzichtelijk

$

Biedt het fundament voor een innovatieve financiële afspraak

$

Draagt bij aan het innoverend vermogen van de organisatie

$

Draagt bij aan de financiële gezondheid van de organisatie

 

De 3-rader-aanpak verbeeld ik door 3 tandwielen. Een kleine beweging kan al veel verschil maken! Zit er zand in de raderen… dan staat alles stil….

Innovatieve zorgorganisatie of netwerk

De zorg in Nederland staat onder druk. Personeelstekort, toenemende vraag door vergrijzing en langer leven met ziekte en stijgende kosten. Het is belangrijker dan ooit om de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

Je bent bestuurder of manager in een instelling, ZBC of ziekenhuis en je ervaart deze druk dagelijks. Vanuit extern èn intern. Je uitdaging is: hoe houd ik mijn organisatie financieel gezond, mijn medewerkers aan/binnen boord en de kwaliteit op orde. Om deze vragen het hoofd te bieden heb je strategische lijnen uitgezet. Tactische doelen benoemd.

Zorgvernieuwing is een middel naar deze tactische doelen: digitaliseren, personaliseren, regionaliseren en centraliseren. Innoveren= investeren: in middelen èn mensen. Je hebt financiële ruimte nodig om te investeren. De financiering of bekostiging draagt vaker niet dan wel bij aan het in de lucht houden of uitbreiden van de vernieuwing. Complexe vraagstukken waarbij je mijn gespecialiseerde inzichten en ervaring goed kunt gebruiken!

Organiseren van zorg

Zorgvernieuwing kan in allerlei gedaanten bijdragen aan tactische doelen van je zorgorganisatie: digitaliseren, centraliseren, zorg verplaatsen, gepaste zorg, persoonlijke zorg of meer preventie. Wat al deze vormen van zorgvernieuwing gemeen hebben is hun impact op de organisatie van zorg. Wat zorgverleners en managers vaak vergeten bij het zoeken naar passende vergoeding is dat de kosten van zorg sterk gerelateerd zijn aan de manier waarop de zorg binnen de organisatie is ingericht. Om welke vragen kan het gaan?

‘om welke patiënten/groepen gaat het’

‘welke gezondheidsdoelen willen we bereiken’

‘hoe ziet het zorgpad eruit (wat gaan we doen)’

‘welke zorgverleners zijn betrokken’

‘welke (technische) middelen worden ingezet’ et cetera

Het organiseren of inrichten van zorg is dan ook een cruciale schakel tussen zorg verlenen en zorg financieren.  

Diensten voor zorgorganisaties en netwerken

Mijn producten en diensten zijn gebaseerd op de 3-rader-aanpak. Deze aanpak is ontstaan uit mijn langjarige ervaring met het aanpassen van financiering aan veranderingen in de zorg. De 3-rader-aanpak is een bruikbaar handvat om toe te werken naar duurzame implementatie van je zorgprogramma. Uiteraard kunt u ook een onderdeel van de aanpak beet pakken, afhankelijk van wat in uw situatie nodig en wenselijk is. 

Vertrekpunt is het zorg pad: het inhoudelijk beschrijven van de huidige zorg en de zorg in de nieuwe situatie. Ontwerp de vernieuwde patiënten reis eruit en het vernieuwde zorg pad. Is de zorgvernieuwing voor alle patiënten in een zorg pad geschikt? Maak inzichtelijk welke zorgprofessionals bijdragen aan het zorg pad en welke (technische) middelen worden ingezet. Maak inzichtelijk in welke fase de innovatie zich bevindt: oriëntatie, pilot, validatie, implementatie. Wat zijn de claims ten aanzien van zorguitkomsten en -heel belangrijk- in hoeverre zijn deze getoetst? Deze fase levert concrete producten op als ontwerp van het vernieuwde zorg pad, de klinische business case, de economische businesscase, een stakeholder analyse.

De volgende fase brengt de impact op organiseren in kaart? Hoe veranderen de kosten (inzet van personeel en middelen) en de  inkomsten (declaratie, subsidie, anders)? Betaalt de investering zich terug? Is er een implementatieplan dat de technische, administratieve, menselijke en organisatorische kanten belicht? De opgehaalde informatie leidt tot cruciale inzichten. Zo wordt helder welke stuurknoppen er van ‘rood’ naar ‘groen’ moeten om de zorgvernieuwing duurzaam te implementeren. Wat is daarvoor nodig en is dat haalbaar? Deze fase eindigt met het formuleren van tactische doelen en het benoemen van acties.

Financiering is het sluitstuk: inhoudelijk breng ik specialistische kennis in over financieringsstromen en innovatieve mogelijkheden in de bekostiging. Dit wordt ook wel ruimte in de regels genoemd. We werken aan bouwstenen voor passende financiering, brengen de voor- en nadelen van verschillende opties in beeld, betrekken de relevante stakeholders. Zo ontstaat een stevig fundament om het gesprek aan te gaan. Dat is de basis om te komen tot vernieuwende afspraken in zorginkoop en/of contractering met zorgverzekeraars.

Wat levert het op

Bouwstenen voor duurzame implementatie van het verplaatsen, vervangen of voorkomen van zorg.  Werken aan de condities voor en de eerste stappen zetten naar innovatieve financiële afspraken als passende vergoeding ontbreekt en de duurzaamheid in gevraag brengt. Het wordt helder waar nog afstand zit, tussen dromen en doen: waar de energie naar toe moet om dat dichterbij elkaar te brengen. We formuleren concrete activiteiten die haalbaar en uitvoerbaar zijn. Mijn inzet geeft zicht op hindernissen: zo kunt ú tijdig anticiperen.

Het vertrekpunt is de zorgverlening: dat zet niet alleen zorgprofessionals in hun kracht, maar ook patiënt(waarden) centraal. Ook de zorgorganisatie profiteert: het innoverend vermogen wordt versterkt en de financiële gezondheid verbetert.

 

Zet de eerste stap

Overweeg een wat gefundeerdere aanpak met een quick-scan. Deze bied ik nu aan  voor 1499,-. Na een kennismaking en korte inventarisatie, spreek ik een aantal sleutelfiguren en bekijk aanwezige informatie. Resultaten plaatsen we binnen de context van de 3-rader-aanpak. Hoofdlijnen gaan zich onderscheiden van zijpaden. Er ontstaat zicht op waar de beweging zit. Er ontstaat enthousiasme en inspiratie: een vliegwiel voor kansrijke actie!

Zorginnovatie coach
zorgvernieuwing innovatie coach

Yolande Waterreus

Zorginnovatie Coach

Quickscan

Wil je meer meer weten?

Overweeg een wat gefundeerdere aanpak met een quick-scan. Na een kennismaking en korte inventarisatie, spreek ik een aantal sleutelfiguren en bekijk aanwezige informatie. Resultaten plaatsen we binnen de context van de 3-GEAR-aanpak. Hoofdlijnen gaan zich onderscheiden van zijpaden. Er ontstaat zicht op waar de beweging zit. Er ontstaat enthousiasme en inspiratie: een vliegwiel voor kansrijke actie!

Deze bied ik in 2022 aan voor 1499,-.

Vraag een gratis advies gesprek aan.

Aanvraag advies gesprek

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

of 

Bel: +31 6 464 37 238

Quickscan aanvragen

Wil je meer weten?

klik hier