Zorgtransitie implementatie management

Wind in de zeilen
voor ZORGVERNIEUWING

Implementatiekracht maakt het verschil!

Je werkt aan de zorgtransitie door het voorkomen, verplaatsen, verslimmen of vervangen van zorg. Je bent bezig met het anders inrichten van zorgpaden, over de lijnen heen. Of met het inbedden van een technologische toepassing in behandeling/ begeleiding. Je gelooft in de waarde van jullie zorgvernieuwing voor patiënten èn samenleving. Dit onderbouw je met onderzoek of data uit de praktijk. Je merkt dat veel seinen op groen staan, maar toch is structurele implementatie en/of opschaling moeizaam.

Al meer dan 15 jaar werk ik met startups en vernieuwende zorgprogramma’s aan duurzame implementatie en opschaling. Wil jij ook wind in de zeilen?

“Synergie creëren tussen zorg verlenen, zorg organiseren en zorg financieren”

Zorgprofessionals ervaren dagelijks de urgenties: werkdruk, personeelstekort, onmacht bij gebrekkige diagnostiek of het ontbreken van behandelopties. Zij hebben goede ideëen of zijn al bezig hun zorg te verslimmen of verbeteren. Daarbij werken zij vaak samen met technologische bedrijven.

Ik bied implementatie kracht voor het duurzaam verankeren van zorgvernieuwing. Een passende financiële vergoeding is vaak het gedroomde eindpunt: noodzakelijk voor startups om op te schalen, voor zorgorganisaties om financieel gezond te blijven. Om dit te bereiken moet gewerkt worden aan de condities voor opschaling. Een eerste belangrijke conditie is het uitwerken van de klinische businesscase. Dit start met het ontwerpen van de vernieuwde patiënt journey en het vernieuwde zorg pad. 

Ik help je meer inzicht te krijgen in de impact op ‘organiseren’ en ‘financieren’.  Hoe enthousiast de zorgprofessionals ook zijn over de vernieuwing, hun organisatie is aanvankelijk niet toegerust om deze te omarmen. Inzicht in kosten, money ‘flow’ en opbrengsten van de oude naar de nieuwe situatie staat centraal in deze stap. We werken toe naar tactische doelen op organisatie niveau die de zorgvernieuwing meer wind in de zeilen geven. Acties formuleren.

Passende zorg vraagt om passende financiering. Het zorgstelsel wordt vaak als een sta-in-de-weg gezien: de belangen, ontbrekende betaaltitels, eisen voor vergoeding en schotten en negatieve prikkels in de financiering. Ik breng specialistische kennis in over structurele en innovatieve mogelijkheden binnen de bekostiging. Mijn ervaring met het laveren tussen tegengestelde belangen in een complex zorgveld, draagt bij aan een kansrijke strategische koers. Zo komen innovatieve financiële afspraken -te realiseren in contractering/ zorginkoop- binnen handbereik! Linkedin

“Synergie tussen zorg verlenen, zorg organiseren en zorg financieren”

 

zorg-financieren

 Zorgprofessionals ervaren dagelijks de urgenties: werkdruk, personeelstekort, onmacht bij gebrekkige diagnostiek of het ontbreken van behandelopties. Zij hebben goede ideëen of zijn al bezig hun zorg te verslimmen of verbeteren. Daarbij werken zij vaak samen met technologische bedrijven.

Ik bied implementatie kracht voor het duurzaam verankeren van zorgvernieuwing. Een passende financiële vergoeding is vaak het gedroomde eindpunt: noodzakelijk voor startups om op te schalen, voor zorgorganisaties om financieel gezond te blijven. Om dit te bereiken moet gewerkt worden aan de condities voor opschaling. Een belangrijke conditie is de klinische businesscase. Het zorgpad is het startpunt: hoe verandert het zorg pad door de zorgvernieuwing? Denk aan elementen als de patiënt journey, de inzet van personeel en middelen en relevante zorguitkomsten. Is de vernieuwing voor alle patiënten in het betreffende zorg pad geschikt? Data zijn onmisbaar om de benodigde facts en figures in beeld te krijgen.

Ik help je meer inzicht te krijgen in de impact op ‘organiseren’ en ‘financieren’.  Hoe enthousiast de zorgprofessionals ook zijn over de vernieuwing, hun organisatie is aanvankelijk niet toegerust om deze te omarmen. Inzicht in kosten en money ‘flow’ van de oude versus de nieuwe situatie is de volgende randvoorwaarde. Daarop volgt het identificeren van de benodigde veranderingen in werkprocessen, samenwerking en administratie. Resteert wat nodig is om de gewenste verandering in gang te zetten. Ik ondersteun bij de vertaalslag naar tactische doelen en een eventuele prioritering, zodat acties ingezet kunnen worden.

Passende zorg vraagt om passende financiering. Het zorgstelsel wordt vaak als een sta-in-de-weg gezien: de belangen, ontbrekende betaaltitels, eisen voor vergoeding en schotten en negatieve prikkels in de financiering. Een gesprek over financiering heeft een stevig fundament nodig. De klinische en economische businesscase Inzicht in de impact van de verandering op zorgverlening èn ‘organiseren’ biedt dat fundament. Daarnaast breng ik specialistische kennis in over structurele en innovatieve mogelijkheden binnen de bekostiging. Mijn ervaring met het laveren tussen tegengestelde belangen in een complex zorgveld, draagt bij aan een kansrijke strategische koers. Zo komen innovatieve financiële afspraken -te realiseren in contractering/ zorginkoop- binnen handbereik! Linkedin

DienstenStrategisch advies of implementatiekracht

$

Implementatie strateeg

zorgvernieuwing implementeren en opschalen

Implementeren en opschalen

Startups of scale- ups hebben andere uitdagingen dan zorgorganisaties of netwerken. Klik hieronder voor meer informatie.

$

Implementatiekracht

kwartier maken, tactische doelen formuleren, eerste stappen zetten

Ervaren programmamanager

Verbinden en samenwerken. Resultaatgericht en co-creatief. Strategische allianties smeden. Risico’s managen. Gecertificeerd.

$

Spreker

Zorgvernieuwing duurzaam verankeren

Routes naar en condities voor opschaling

Randvoorwaarden voor opschaling: welke zijn dat en hoe kom je verder? Financiële regelruimte benutten: waar zit de ruimte en hoe werk je naar een passende afspraak toe? Passende zorg verdient passende financiering! 

Implementatie strateeg

Zorgvernieuwing implementeren en opschalen

Implementeren en opschalen

Startups/ scale- ups hebben andere uitdagingen dan zorgorganisaties/ netwerken. Klik hieronder voor meer informatie.

Implementatiekracht

Kwartier maken, tactische doelen formuleren, eerste stappen zetten

Ervaren programmamanager

Resultaatgericht en co-creatief. Gecertificeerd. Klinische, economische, maatschappelijke businesscase. Strategische allianties.

 

Spreker

Transities in de zorg duurzaam verankeren

Randvoorwaarden voor opschaling

Drie rader aanpak. Innovatieve financiële arrangementen (uitkomst, bundel, keten, waardegedreven experimenten)

hulp nodig bij implementatieBEKIJK MIJN AANPAK VOOR:

Zorgvernieuwende startups

Slechts 29% van de medische startups in Nederland overleeft de ontwikkelingsfase. Met mijn hulp vergroot je jouw succespercentage structureel. Ik help je met het aanscherpen van de businesscase en  positioneer je innovatie binnen het zorgveld en de financieringsstromen. Je case wordt sterker en landelijke opschaling komt sneller binnen bereik:

Zorgorganisaties of netwerken

Innovatieve programma’s leveren minder ziekte of meer gezondheid op. Zorgorganisaties investeren hierin maar verliezen inkomsten. Bijvoorbeeld omdat er minder zorg geleverd wordt of omdat  samenwerken tijd en geld kost. Met een passende vaanpak kun je waardevolle zorgprogamma’s duurzaam verankeren. Met mijn deskundige hulp werk je tijdig en gericht aan passende financiële afspraken in zorginkoop of contractering.

zorgvernieuwing innovatie coach

Wil je weten wat ik voor je kan doen?

Neem vrijblijvend contact met me op.
Bel: +31 6 464 37 238
Of laat een bericht achter dan bel ik terug

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact