Wind in de zeilen
voor jouw ZORGVERNIEUWING

Een passende financiële vergoeding kan het verschil maken!

Je zet je in voor SLIMME, GEPASTE of BETERE zorg. Als startup door het ontwikkelen van een technologische toepassing. Als zorgverlener door ehealth of een andere technologische toepassing in te bedden in behandeling of begeleiding. Als organisatie door zorg lokaal of regionaal anders in te richten. Je gelooft in de waarde van je zorgvernieuwing voor patiënten èn samenleving. Dit onderbouw je met onderzoek of data uit de praktijk. Een passende financiële vergoeding ontbreekt of komt moeizaam binnen bereik.

Al meer dan 15 jaar werk ik met startups en vernieuwende zorgprogramma’s aan duurzame implementatie en opschaling. Wil jij ook wind in de zeilen?

“Synergie creëren tussen zorg verlenen, zorg organiseren en zorg financieren”

Ik help zorgorganisaties en startups bij het duurzaam implementeren van hun zorginnovatie. Een passende financiële vergoeding is vaak het gedroomde eindpunt. Voor startups nodig om op te schalen, voor zorgorganisaties om financieel gezond te blijven. Last but nog least: met een passende vergoeding profiteren meer patiënten van de vernieuwing. Mijn vertrekpunt is altijd de dagelijkse zorgverlening, bij het contact tussen patiënt en professional. 

Ik ben gespecialiseerd in de routes naar en de condities voor een passende vergoeding.  Zorgprofessionals hebben goede ideeën of zijn bezig met wat beter of slimmer kan. Zij ervaren de dagelijkse werkdruk, de onmacht bij het ontbreken van behandelopties of gebrekkige diagnostiek. Steeds vaker wordt samengewerkt met bedrijven die slimme technologische toepassingen ontwikkelen. De betrokken zorgorganisaties zijn aanvankelijk niet toegerust om deze vernieuwingen te omarmen. Het zorgstelsel wordt ook als een sta-in-de-weg gezien: de belangen, financiële schotten, eisen voor vergoeding en bestaande prikkels in de financiering werken tegen. 

Met digitale, preventieve of gepersonaliseerde zorg verandert de manier van zorg verlenen. Ik help je meer inzicht te krijgen in de impact van deze veranderende zorgverlening op het organiseren en financieren daarvan. Data zijn onmisbaar om de benodigde facts and figures in beeld te krijgen. Daarnaast breng ik specialistische kennis in over financieringsstromen en innovatieve mogelijkheden binnen de bekostiging. Zo ontstaat een stevig fundament om het gesprek aan te gaan over een passende en duurzame vergoeding. En deze ook daadwerkelijk te realiseren in zorginkoop en/of contractering met zorgverzekeraars.

Linkedin

“Synergie tussen zorg verlenen, zorg organiseren en zorg financieren”

 

zorg-financieren

Ik help zorgorganisaties en startups om een passende vergoeding te realiseren voor hun zorginnovatie. Startups hebben dit nodig om op te schalen, zorgorganisaties om financieel gezond te blijven. Bovendien helpt dit om meer patiënten te laten profiteren van de vernieuwing. Vertrekpunt is de dagelijkse zorgverlening, waar patiënt en professional elkaar ontmoeten. Dàt is ook de plek waar nieuwe (technische) toepassingen worden ingezet.  Zonder passende vergoeding voor startup èn zorgorganisatie: geen duurzame vernieuwing!

Ik ben gespecialiseerd in de routes naar en de condities voor passende vergoeding. Zorgprofessionals hebben goede ideeën of zijn bezig met wat beter of slimmer kan. Zij ervaren de dagelijkse werkdruk, de onmacht bij het ontbreken van behandelopties of gebrekkige diagnostiek. Steeds vaker wordt samengewerkt met bedrijven die slimme technologische toepassingen ontwikkelen. Maar de betrokken zorgorganisaties zijn aanvankelijk niet toegerust om deze vernieuwingen te omarmen. Het zorgstelsel wordt ook als een sta-in-de-weg gezien: de belangen, financiële schotten, eisen voor vergoeding en bestaande prikkels in de financiering werken tegen. Synergie ontbreekt.

Met -bijvoorbeeld- digitale, preventieve of gepersonaliseerde zorg verandert de manier van zorg verlenen. Ik help je meer inzicht te krijgen in de impact van de veranderende zorgverlening op het organiseren en financieren daarvan. Data zijn onmisbaar om de benodigde facts and figures in beeld te krijgen. Beide zijn cruciaal om verder te komen. Daarnaast breng ik specialistische kennis in over financieringsstromen en innovatieve mogelijkheden binnen de bekostiging. Zo ontstaat een stevig fundament om het gesprek aan te gaan over een passende en duurzame vergoeding. En deze ook daadwerkelijk te realiseren in zorginkoop en/of contractering met zorgverzekeraars.

Linkedin

DienstenStrategisch advies of implementatiekracht

$

Implementatie strateeg

financiële uitdagingen bij opschaling

Implementeren en opschalen

Startups of scale- ups hebben andere uitdagingen dan zorgorganisaties of netwerken. Klik hieronder voor meer informatie.

$

Implementatiekracht

kwartier maken, tactische doelen formuleren, eerste stappen zetten

Ervaren programmamanager

Strategische allianties. Resultaatgericht en co-creatief. Maatschappelijke businesscase en SROI. Gecertificeerd.

$

Bekostigingsexpert

Innovatieve financiële arrangementen

Uitkomstbekostiging, bundelbekostiging, populatiebekostiging, bekostigingsexperimenten, waardegedreven financiering

Strategisch adviseur

Implementeren en opschalen

Implementeren en opschalen

Mijn aanbod aan startups/ scaleups verschilt inhoudelijk van dat aan zorgorganisaties of netwerken. Kijk en klik hieronder voor meer informatie.

Projectleider

co-creatief en resultaatgericht

Ervaren programmamanager

Projectmanagement aangevuld met design-thinking instrumenten als patiënt journey, business design canvas en stakeholder analyse.

Bekostigingsexpert

spreker, workshop, mediator

 Innovatieve financiële arrangementen

Uitkomstbekostiging, bundelbekostiging, populatiebekostiging, bekostigingsexperimenten, waardegedreven financiering

hulp nodig bij een financieringsvraagstukBEKIJK MIJN AANPAK VOOR:

Zorgvernieuwende startups

Slechts 29% van de medische startups in Nederland overleeft de ontwikkelingsfase. Met mijn hulp vergroot je jouw succespercentage structureel. Ik help je met het aanscherpen van de businesscase en  positioneer je innovatie binnen het zorgveld en de financieringsstromen. Je case wordt sterker en landelijke opschaling komt sneller binnen bereik:

Zorgorganisaties of netwerken

Innovatieve programma’s leveren minder ziekte of meer gezondheid op. Zorgorganisaties investeren hierin maar verliezen inkomsten. Bijvoorbeeld omdat er minder zorg geleverd wordt of omdat  samenwerken tijd en geld kost. Met een passende vergoeding kun je waardevolle zorgprogamma’s duurzaam verankeren. Met mijn deskundige hulp werk je tijdig en gericht aan passende financiële afspraken in zorginkoop of contractering.

Yolande identificeerde voor VitroScan mogelijke financieringsroutes voor het predictief tumor testen. De eisen voor het bewandelen van deze routes hebben VitroScan richting gegeven bij het ontwerp van de value case om op door te ontwikkelen. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met stakeholders bij de systeem partijen, waarbij Yolande voorzag in een belangrijke vertaalslag om tot concrete stappen te komen.

Willemijn Vader

Vitroscan

Yolande zet haar kennis en ervaring niet alleen in om samen met jou antwoorden te zoeken, maar ook om de goede vragen te stellen. Ze heeft ons in korte tijd geholpen inzicht te verkrijgen in de zorgmarkt en hielp ons bepalen waar ons product de meeste waarde kan toevoegen.

Tjebbe Tauber

MedxAI

zorgvernieuwing innovatie coach

Wil je weten wat ik voor je kan doen?

Neem vrijblijvend contact met me op.
Bel: +31 6 464 37 238
Of laat een bericht achter dan bel ik terug

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact