Implementatie manager zorgtransitie 

Over mij

Zorgvernieuwing verder brengen loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Mijn leerervaringen -voor de troepen uitlopen, motiveren, inspireren, bruggen bouwen, soms ook heilige huisjes afbreken- zet ik sinds 2021 als ZZP’er in voor het duurzaam implementeren van zorgvernieuwing. De urgentie is groter dan ooit! Vernieuwing kan en moet bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van nu. Als implementatiestrateeg of kwartiermaker doe ik opdrachten die daar betrekking op hebben. Daarnaast adviseer ik startups en scale ups.

Randvoorwaarde om vooruit te komen is in samenhang en gelijkgericht acteren: die complexiteit is mijn specialisatie. Ik spreek de taal van de zorgprofessional, de manager en de beleidsmaker. Mijn vertrekpunt is altijd de zorgverlening, waarna we deze verbinden met de zorgorganisatie, betrokken stakeholders en de ruimte in de financiering. Samenhang en samenwerken. Beweging creëren door ruimte te zien en deze te benutten. Oplossingen in beeld brengen door vraagstukken te versimpelen.

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met duurzaam implementeren van zorgvernieuwing. Mijn praktische ervaring als huisarts in de beginjaren van mijn loopbaan, inspireert mij vandaag de dag nog steeds. Mijn fascinatie voor data en public health is geboren bij het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (NIVEL). Vanaf 2000 werkte ik bij verschillende organisaties als (programma)manager innovatie en doorontwikkeling: Zorginstituut, DBC-Onderhoud, de Nederlandse Zorgautoriteit. Mijn praktische ervaring vulde ik door de jaren heen aan met een studie epidemiologie en public management (TU Twente). Ik was bestuurder bij de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen en  Instituut Verantwoord Medicijngebruik.  Linkedin

 

 

 

Inhoud verbinden met relatie, samenhang en samenwerken, beweging creëren.

Successen

  • Het initiëren van de leerstoel sekse specifieke geneeskunde (Nijmegen) en het herinstromen van 150 vrouwelijke artsen in een periode van personeelstekort (1998)
  • Vlot trekken van ‘leefstijl coaching’ met VWS en Zorginstituut Nederland wat de weg geopend heeft voor de vergoeding van leefstijlprogramma’s (2018)
  • Beleidsregel innovatie Nza door ontwikkelen tot een innovatief financieel arrangement op basis van inhoud, in plaats van de eerdere, juridische handeling (2015-2019)
  • Mogelijk maken van pilots financiering transmurale palliatieve zorg (netwerken, aanbieders, Nza, IKNL 2018)
  • Vormgeving integrale zorgproducten gebaseerd op oncologische richtlijnen, in samenwerking met Maxima Medisch Centrum. De ruggengraat van hun business case en basis voor startfinanciering (2009)
  • Het ontwikkelen en vorm geven van bekostiging voor genderoperaties met VUMC, wat een boost gegeven heeft aan de toegankelijkheid van zorg voor deze groep cliënten (2012)
  • Het ontwikkelen en toepassen van een innovatiemodel, dat de waarde van zorgvernieuwing vanuit verschillende perspectieven inzichtelijk maakte (DBC-O 2010-2015). 

Mijn verhaal

De corona crisis was ook voor mij een periode van herbezinning en verandering. Ik houd van avontuur en vind mezelf graag  opnieuw uit.  Ik heb een passie voor zorgvernieuwing en geloof in de waarde ervan voor patiënt en samenleving. Sinds 2021 ben ik gestart als ZZP’er met een specifiek focus: bijdragen aan het duurzaam implementeren van zorgvernieuwing.  Voor opdrachtgevers die ook geloven in die missie, zet ik mijn kennis, ervaring en netwerk met veel plezier in!  Bij voorkeur werk ik aan het leggen van ‘rails’ waarlangs de treintjes sneller en efficiënter kunnen rijden: vernieuwing sneller en doelmatiger opschalen. Dit kan lokaal zijn (zorgorganisaties), regionaal (netwerken) of landelijk. 

Health care insights and skills

Zorginnovatie coach

Logo

Voor het logo heb ik mij laten inspireren door het Cyclotron in Genève. Deze deeltjesversneller staat symbool voor de noodzaak om innovatie te versnellen. Dit is nodig om grote uitdagingen in de zorg zoals vergrijzing, langer leven met meerdere ziekten, stijgende kosten en personeelstekort het hoofd te bieden. De stip in het midden symboliseert de patiënt en haar leefwereld: deze moet altijd het vertrekpunt zijn. Rondom die patiënt circuleren alle betrokken (organisaties): huisartsen, wijkverpleegkundigen, hun organisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. De kleuren staan voor hoofd (blauw) en hart (rood), voor inhoud en relatie.