Health care insights and skills

My experience

Gericht bouwen aan een duurzame, innovatieve toekomst. Zorgvernieuwing structureel verankeren. Een passende financiering is daarbij cruciaal. Ik ken de  succes- en faalfactoren. De bekostiging van 1e lijn, medisch specialistische zorg,  wijkzorg en overige zorgsectoren zijn mij vertrouwd. De huidige bekostiging is steeds het vertrekpunt bij een route naar innovatieve financiële afspraken, in de keten/ bundels/ over uitkomsten/ betreffende populaties. Ik zorg ervoor dat ontwerp en inrichting van nieuwe financiële afspraken gewenste strategische doelstellingen versterken. Om succes te boeken moet er op meerdere vlakken in samenhang geschakeld worden. Daarin ben ik gespecialiseerd.

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met het aanpassen van vergoeding en bekostiging aan vernieuwing in de zorg: nieuwe behandelingen, digitale zorg, medische technologie en farmacie, preventie en samenwerking. Zorgorganisaties hebben de sleutels in handen om zorgvernieuwing gefinancierd te krijgen. Voor het benodigde inzicht is informatie nodig, in de vorm van data. Mijn ervaring met de spelregels en de spelers in de zorg helpt om dingen voor elkaar te krijgen. Door mijn achtergrond spreek ik verschilllende talen, dat werkt verbindend.

Ik begon mijn loopbaan als praktiserend huisarts en epidemioloog (NIVEL). Vanaf 2000 werkte ik bij verschillende organisaties als (programma)manager innovatie en doorontwikkeling. Zorginstituut, DBC-Onderhoud, de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook was ik bestuurder bij de Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen en  Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Sinds 2021 werk ik zelfstandig. Ik bied implementatie strategie en (interim) management gericht op het duurzaam verankeren van zorgvernieuwing. Linkedin

Trots op

  • Vlot trekken van beleidstraject leefstijl coaching met VWS en Zorginstituut Nederland waardoor er vandaag de dag meerdere gecombineerde leefstijlprogramma’s vergoed worden. 
  • Beleidsregel innovatie Nza ontwikkelen tot voorportaal van structurele bekostiging: bevordert landelijk opschalen
  • Opstarten pilots financiering transmurale palliatieve zorg, samenwerking Nza- IKNL en diverse stakeholders.
  • Integrale zorgproducten gebaseerd op oncologische richtlijnen, voor het Maxima Medisch Centrum. Deze vormden de ruggengraat van hun business case en maakte startfinanciering mogelijk.
  • De zorgproducten voor genderoperaties met VUMC, wat een boost gegeven heeft aan de toegankelijkheid van zorg voor deze groep cliënten.
  • Het initiëren van de leerstoel sekse specifieke geneeskunde (Nijmegen) en het herinstromen van 150 vrouwelijke artsen in een periode van personeelstekort.
  • Bijdrage aan vormgeving en ontwikkeling van DBC-DOT zorgproducten en regels i.s.m. betrokken stakeholders VWS, Nza, wetenschappelijke verenigingen medisch specialisten, NVZ, NFU, ZN, NPCF, ZKN

Mijn verhaal

De corona crisis was voor veel mensen een periode van herbezinning. Ik houd van avontuur en vind mezelf graag weer eens opnieuw uit. Dit was zo’n moment. Het leereffect van jaren voor de troepen uitlopen, motiveren en inspireren, bruggen bouwen en muren afbreken, wilde ik gebruiken om anderen te helpen.  Zorgprofessionals die gedreven zijn om nòg betere of efficiëntere zorg te verlenen. Zorgorganisaties die gedreven zijn om wachtlijsten te verminderen, werkdruk te verlichten, zorgpaden in te richten of deel te nemen aan netwerken. Waar lopen zij tegenaan? Hindernissen rondom financiering en vergoeding komen zij vaker wèl dan niet tegen. Als implementatiestrateeg of kwartiermaker werk ik met betrokkenen aan het opruimen van die hindernissen. Inhoud verbinden met relatie: samenhang en samenwerken. Beweging creëren door vraagstukken te versimpelen zodat er oplossingen in beeld komen. 

Inhoud verbinden met relatie, samenhang en samenwerken, beweging creëren.

Zorginnovatie coach

Logo

Voor het logo heb ik mij laten inspireren door het Cyclotron in Genève. Deze deeltjesversneller staat symbool voor de noodzaak om innovatie te versnellen. Dit is nodig om grote uitdagingen in de zorg zoals vergrijzing, langer leven met meerdere ziekten, stijgende kosten en personeelstekort het hoofd te bieden. De stip in het midden symboliseert de patiënt en haar leefwereld: deze moet altijd het vertrekpunt zijn. Rondom die patiënt circuleren alle betrokken (organisaties): huisartsen, wijkverpleegkundigen, hun organisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. De kleuren staan voor hoofd (blauw) en hart (rood), voor inhoud en relatie.